Aanmelden

Deelname aan activiteiten en gebruik van onze faciliteiten is i.v.m. met ons besloten karakter uitsluitend voorbehouden aan Begunstigers & Donateurs en aan formeel ingeschreven Huisgenoten-donateurs!

terras in nederland

INTRODUCÉS:
Alleen bij voorlichting bijeenkomsten mogelijk.

INSTELLINGEN en INSTANTIES
kunnen deelnemer worden in onze stichting en hun Senioren dan collectief aanmelden.

GROEPJES SENIOREN
zoals bijvoorbeeld bewoners van flats, tehuizen, aanleunwoningen, woongemeenschappen of leden van Senioren Verenigingen kunnen in overleg op collectieve wijze Begunstiger of Donateur worden om aan onze activiteiten deel te kunnen nemen.

U kunt te allen tijde contact opnemen voor nader overleg:

Tel.: 072 534 8851

BELANGSTELLING – KENNISMAKEN ?
Iedere 1e maandag van de maand verzorgen wij informatiebijeenkomsten rond een gezellige uitgebreide lunch, waarop u samen met kennissen of familieleden van harte en geheel vrijblijvend welkom bent.
U kunt zich telefonisch aanmelden: tel.: 072 534 8851
Kosteloos ophalen en thuisbrengen doen we op verzoek ook!

BEGUNSTIGER OF DONATEUR WORDEN ?
Zodra wij uw aanmeldingsformulier in bezit hebben kunt u met onmiddellijke ingang aan alle activiteiten en uitjes deelnemen. (Aspirant-)Donateurs en Huisgenoten kunnen dan ook direct al gebruik maken van ons gratis vervoer.

CONSUMPTIES, LUNCHES-DINERS en ENTREEGELDEN
Zelf individueel bestellen en afrekenen van consumpties in de Horeca door kleine of grotere groepjes Senioren kan vaak behoorlijk tijdrovend zijn.

Wij voorkomen dat op even plezierige als efficiënte wijze, door de Chauffeur/Seniorenbegeleider alle bestellingen te laten opnemen, door te geven aan de bediening, en alles bij vertrek met 1 pinbetaling via onze stichting af te rekenen.

De chauffeur verwerkt het bedrag van een bestelling in uw bijzijn direct op uw persoonlijke consumptiekaart, waarbij die consumptiekaarten achteraf in rekening worden gebracht via uw gespecificeerde maandfactuur. Eventuele entreegelden voor musea en andere door u gemaakte individuele kosten, verrekenen we op dezelfde wijze via uw ‘consumptiekaart’.

FACTURERING: altijd alles achteraf, per maand
U ontvangt na afloop van iedere maand een gedetailleerd overzicht van de kosten voor de activiteiten en uitjes waarvoor u zich had opgegeven (zie Tarieven).
De factuur bevat tevens een specificatie van de kosten via de aan u verstrekte persoonlijke consumptiekaart(en), alsmede het bedrag van uw maandelijkse bijdrage als donateur of begunstiger voor de daarop volgende maand.

Geen automatische incasso: maandbedragen zelf overmaken!